European

curriculum vitae

format

 

Osobni podaci

 

Ime i prezime

 

Sanja RAJTER SAVIĆ, M.E.U.S.

Adresa

 

Kaptol 23, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon

 

+385 1 5619 855 Mob: +385 98 621 445

Telefaks

 

+385 1 5604 300

E-mail

 

srajter.savic@inet.hr

Državljanstv

 

hrvatsko

Datum rođenja

 

31.08.1979.

Bračni status

 

udana, jedno dijete

 

Radno iskustvo

 

 

Datumi

 

siječanj 2008. – danas

Ime i adresa poslodavca

 

Odvjetnički ured Sanja Rajter Savić, Derenčinova 25, 10000 Zagreb

Naziv radnog mjesta

 

odvjetnica

Područje rada

 

– savjetovanje i zastupanje stranaka pred sudovima i drugim upravnim tijelima

– područja prakse: građansko p., pravo društava i trgovačko p., radno p., upravno pravo, rješavanje sporova, europsko privatno p.

 

 

 

Datumi

 

rujan 2004. – prosinac 2007.

Ime i adresa poslodavca

 

Odvjetnički ured Eugen Zadravec, Petrinjska 2, 10000 Zagreb

Naziv radnog mjesta

 

odvjetnički vježbenik

Područje rada

 

– savjetovanje i zastupanje stranaka pred sudovima i drugim upravnim tijelima

– područja prakse: građansko p. (obvezno p., odštetno p., pravo osiguranja), pravo društava i trgovačko p., radno p., rješavanje sporova, europsko privatno p.

Datumi

 

2004. – 2010.

Ime i adresa poslodavca

 

MVPEI, LOOS Deutschland GmbH, Infinitus d.o.o., Sekortel d.o.o., ACV d.o.o., GITEC CONSULT GmbH

Naziv radnog mjesta

 

prevoditelj, pravnik lingvist

Područje rada

 

– prijevod europskog zakonodavstva s engleskog i njemačkog jezika na hrvatski jezik i vice versa

– prijevod i tumačenje hrvatskih propisa u okviru projekta Hrvatske ceste – Ugovori o održavanju cesta prema učinku)

– konsekutivni prijevodi iz područja osiguranja, financijatelekomunikacija, industrije

 

Obrazovanje i osposobljavanje

 

Datumi

Naziv dodijeljene kvalifikacije

 

listopad 2003. – srpanj 2004.

Magistar europskih studija – M.E.U.S.

Glavni predmeti/stečene profesionalne vještine

 

interdisciplinarni studij (ekonomija, politika i pravo Europske Unije) – osnovni smjer: Pravo EU

Magistarski rad: Ograničenja slobodnog kretanja kapitala nacionalnim odredbama na primjeru Zlatnih dionica (izvornik na njemačkom jeziku)

Ime i vrsta obrazovne institucije

 

Sveučilište Tübingen, SR Njemačka

Datumi

 

veljača 2004. – travanj 2004.

Glavni predmeti/stečene profesionalne vještine

 

izvještavanje njemačkih lokalnih tijela o izmjenama europskog zakonodavstva od značaja za pokrajinu Baden Württemberg, timski rad u međunarodnoj okolini, umrežavanje

Ime i vrsta institucije

 

Predstavništvo pokrajine Baden Württemberg pri Europskoj uniji u Bruxellesu, praksa financirana stipendijom zaklade Landesstiftung Baden Württemberg

 

 

 

Datumi

Naziv dodijeljene kvalifikacije

 

srpanj 1997. – svibanj 2003.

Dipl.iur.

Glavni predmeti/stečene profesionalne vještine

 

Studij prava

Diplomski rad: “Temeljna ljudska prava”

Ime i vrsta obrazovne institucije

 

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

         

Usavršavanje

Datumi

 

kolovoz 2009.

Glavni predmeti

 

Godišnji kongres međunarodne udruge mladih odvjetnika, Budimpešta

Ime i vrsta obrazovne institucije

 

International Association of Young Lawyers (AIJA)

 

Datumi

 

 

srpanj 2008.

Glavni predmeti

 

Europsko privatno pravo

Ime i vrsta obrazovne institucije

 

Academy of European Law, Trier, SR Njemačka

 

Datumi

 

svibanj 2007.

Glavni predmeti

 

Europsko ugovorno pravo, Beč, Austrija

Ime i vrsta obrazovne institucije

 

Europäischer Juristentag

 

Datumi

 

lipanj 2005.

Glavni predmeti

 

Radionica: Interkulturalna osjetljivost

Ime i vrsta obrazovne institucije

 

Zaklada Landesstiftung Baden Württemberg, Ulm, SR Njemačka

 

Datumi

 

kolovoz 2000.

Glavni predmeti

 

Ekonomska politika na njemačkom jeziku

Ime i vrsta obrazovne institucije

 

Sveučilište Tübingen, SR Njemačka

 

Osobne vještine i kompetencije

Materinski jezik

 

hrvatski

 

Ostali jezici

 

 

 

engleski

(stalni sudski tumač za engleski jezik od 13. prosinca 2006.)

Čitanje

 

odlično

Pisanje

 

odlično

Govor

 

odlično

 

 

njemački

(stalni sudski tumač za njemački jezik od 13. prosinca 2006.)

Čitanje

 

odlično

Pisanje

 

odlično

Govor

 

odlično

 

 

talijanski

Čitanje

 

dobro

Pisanje

 

dobro

Govor

 

dobro

 

 

Francuski

Čitanje

 

dobro

Pisanje

 

osnovno

Govor

 

osnovno

 

 

 

Društvene vještine i kompetencije

 

Iskustvo rada u međunarodnom okruženju, timski rad, pregovaračke vještine

Organizacijske vještine i kompetencije

 

jako dobar organizator ljudi i projekata, analitičke vještine, sposobnost za rješavanje složenih problema u zadanim rokovima

Tehničke vještine i kompetencije

 

Microsoft Office, Internet

Umjetničke vještine i kompetencije

 

Osnovna muzička škola (klavir)

Vozačka dozvola

 

B kategorija

Članstva

                 Hrvatska odvjetnička komora (HOK)

                Austrijski ured za vanjsku trgovinu (AWC Zagreb)

                Njemačko-hrvatska industrijska i trgovačka komora (DKIHK)

                Međunarodna udruga mladih odvjetnika (AIJA) – nacionalna predstavnica za Hrvatsku do 2013

               Institut za europsko pravo (ELI)

               Udruga stipendista i prijatelja Baden-Württemberg stipendije

 

Scroll to Top